Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych do Urzędu Miasta Marki WO.271.8.2022 2023-01-27 12:58 2023-02-03 10:00
2. Dostawa środków czystości do Urzędu Miasta Marki WO.271.5.2022 2022-12-28 09:07 2023-01-04 10:00
3. Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni w Zespole Szkół nr 2 w Markach WZP.ZS2.271.1.2022 2022-11-28 09:23 2022-12-05 09:00
4. Dostawa środków czystości do Urzędu Miasta Marki WO.271.5.2022 2022-05-31 14:42 2022-06-10 10:00
5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasto Marki WID.271.5.2.2022 2022-05-20 12:39 2022-05-24 13:00
6. Tablica informacyjno-pamiątkowa WPS.271.2.2022 2022-05-19 14:50 2022-05-27 12:00
7. Remont pomieszczeń Urzędu Miasta Marki zlokalizowanych w części B budynku o łącznej powierzchni 58m2 WO.271.2.2022 2022-04-21 15:57 2022-05-06 10:00
8. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania związanego z zaprojektowaniem i wybudowaniem doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Marki WID.271.3.2022 2022-02-14 10:54 2022-02-22 11:00
9. Zadanie: Pomoc techniczna. Koordynacja merytorycznej realizacji umowy o dofinansowanie projektu POIS.02.01.00-00-0014/20 pn. „Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w mieście Marki cz. I” WPS.271.6.2021 2022-01-05 14:35 2022-01-12 13:00
10. Wykonanie nasadzeń 63 sztuk drzew na terenie Gminy Miasto Marki - WERSJA: 27.09.2021 WOŚ.271.15.2021 2021-09-27 11:30 2021-10-01 10:00
11. Wykonanie nasadzeń 63 sztuk drzew na terenie Gminy Miasto Marki WOŚ.271.13.2021 2021-09-14 15:22 2021-09-23 12:00
12. Opracowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” WOŚ.271.10.2021 2021-09-03 13:18 2021-09-15 16:00
13. Opracowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030”. WPS.061.3.2021 2021-08-06 10:58 2021-08-17 10:00
14. Przeglądów okresowych rozszerzonych obiektów budowlanych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Marki i obiektów użytkowych stanowiących mienie komunalne WZMK.271/2/2021 2021-06-21 11:48 2021-06-28 12:00
Legenda
- Current
- Archive