Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Kompleksowa organizacja loterii promocyjnej pod nazwą „Rozlicz PIT w Markach!”, kierowanej do mieszkańców miasta Marki rozliczających dochody na podstawie formularzy PIT w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, zgodnie z ustawą o grach hazardowych z 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2023, poz. 227) WPZ.271.03.2024 2024-02-08 10:57 2024-02-12 12:00
2. Dostawa artykułów biurowych SP4 1/2024 2024-01-18 14:17 2024-02-02 10:00
3. Opracowanie i druk 6 numerów biuletynu Marki.pl wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego WPZ.271.04.2024 2024-01-16 12:23 2024-01-23 10:00
4. Zakup pucharów, statuetek szklanych, statuetek plastikowych, dyplomów drewnianych/grawerowanych, medali katalogowych wraz z ich dostawą do Zamawiającego WPZ.271.03.2024 2024-01-12 08:31 2024-01-16 10:00
5. Świadczenie usług konsultacji, poradnictwa i psychoterapii dla mieszkańców miasta Marki w 2024 roku DAO.26.1.2024 2024-01-09 14:26 2024-01-17 10:00
6. Zakup pucharów, statuetek szklanych, statuetek plastikowych, dyplomów drewnianych/grawerowanych, medali katalogowych wraz z ich dostawą do Zamawiającego WPZ.271.02.2024 2024-01-05 12:25 2024-01-11 10:00
7. Wykonywanie usług drukarskich na potrzeby Urzędu Miasta Marki wraz z ich dostawą WPZ.271.01.2024 2024-01-04 11:41 2024-01-10 12:00
8. Świadczenie usług konsultacji, poradnictwa i psychoterapii dla mieszkańców Miasta Marki od 01.01.2024 do 31.12.2024 DAO.26.2.2023 2023-12-27 17:00 2024-01-05 10:00
9. Artykuły biurowe SP1/2/2023 2023-11-29 15:23 2023-12-14 10:00
10. Środki czystości SP1/1/2023 2023-11-29 15:20 2023-12-14 10:30
11. Dostawa 300 szt. świerków o wysokości minimum 100 cm (max 130 cm), w donicach WOŚ.271.29.2023 2023-11-24 12:36 2023-11-30 10:00
12. Przygotowanie i poprowadzenie 5 warsztatów dla dzieci o tematyce świątecznej podczas ”Międzykulturowego Jarmarku Świątecznego” WPZ.271.08.2023 2023-11-20 11:12 2023-11-27 12:00
13. Przygotowanie i poprowadzenie 5 warsztatów dla dzieci o tematyce świątecznej podczas ”Międzykulturowego Jarmarku Świątecznego” WPZ.271.07.2023 2023-10-24 09:37 2023-11-06 10:00
14. Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasto Marki WZP.271.50.2023 2023-08-11 12:22 2023-08-31 12:00
15. Renowacja schodów na terenie Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego 2023-07-20 08:37 2023-07-26 10:00
16. Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych do Urzędu Miasta Marki WO.271.3.2023 2023-05-10 13:56 2023-05-19 10:00
17. „Sierpień miesiącem trzeźwości” - przygotowanie i poprowadzenie warsztatów profilaktycznych, zajęć i animacji dla dzieci i rodzin WPZ.271.06.2023 2023-04-25 15:26 2023-05-04 10:00
18. Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych do Urzędu Miasta Marki WO.271.1.2023 2023-04-07 08:53 2023-04-14 10:00
19. Przygotowanie i poprowadzenie warsztatów, przygotowanie i obsługa stoiska gastronomicznego oraz dodatkowe atrakcje w postaci zabawek pneumatycznych, podczas akcji letnich ”Marki włącz się na wakacje” w lipcu WPZ.271.05.2023 2023-04-05 12:37 2023-04-12 10:00
20. Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Marki oraz aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Marki”. WOŚ.271.5.2023 2023-03-30 09:23 2023-03-31 10:00
21. Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Marki oraz aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Marki”. WOŚ.271.4.2023 2023-03-24 13:26 2023-03-29 17:00
22. Kompleksowa obsługę zabezpieczenia imprezy masowej w dniu 03 czerwca 2023 roku oraz usługi ochroniarskiej w dniu czerwca 2023 roku w Markach WPZ.271.02.2023 2023-03-22 15:29 2023-03-27 14:00
23. Organizację 5 warsztatów tematycznych (międzykulturowych) oraz 4 zabawek pneumatycznych wraz z ich obsługą podczas wydarzenia „Dni Marek" WPZ.271.04.2023 2023-03-22 14:29 2023-03-27 12:00
24. Organizacja ośmiu pokazów filmowych podczas Kina Letniego w parku miejskim przy al. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Markach WPZ.271.03.2023 2023-03-22 13:55 2023-03-27 12:00
25. Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych do Urzędu Miasta Marki WO.271.8.2022 2023-01-27 12:58 2023-02-03 10:00
26. Dostawa środków czystości do Urzędu Miasta Marki WO.271.5.2022 2022-12-28 09:07 2023-01-04 10:00
27. Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni w Zespole Szkół nr 2 w Markach WZP.ZS2.271.1.2022 2022-11-28 09:23 2022-12-05 09:00
28. Dostawa środków czystości do Urzędu Miasta Marki WO.271.5.2022 2022-05-31 14:42 2022-06-10 10:00
29. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miasto Marki WID.271.5.2.2022 2022-05-20 12:39 2022-05-24 13:00
30. Tablica informacyjno-pamiątkowa WPS.271.2.2022 2022-05-19 14:50 2022-05-27 12:00
Legenda
- Current
- Archive