Przenieś do treści

Informations

Lp. Information title Date of information publication Attachments
1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 2023-02-21 15:24 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf
2. Plan zamówień publicznych na 2023 rok - Aktualizacjia nr 1 2023-02-21 15:22 Plan zamówień publicznych na 2023 rok - Aktualizacja nr 1.pdf
3. Plan zamówień publicznych na 2023 rok 2023-02-21 15:21 Plan zamówień publicznych na 2023 rok - Aktualizacja nr 1.pdf
4. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 2022-01-31 15:17 Plan zamówien publicznych na 2022 rok.pdf